Om föreningen

glad lena i bigården

Arbogaortens Biodlarförening

Lena Kleingeld

styrelseordförande

Conny Bogström

Sekreterare

Elin Öfors

kassör